20/03/19
Tin hot
Home » Tag Archives: gia sư dạy kèm tiểu học

Tag Archives: gia sư dạy kèm tiểu học

Một số đổi mới cách dạy học khối tiểu học

img_542380d22f9db

Hiện nay luôn đổi mới và thực hiện các tư duy dạy học hiện đại, sử dụng thành thục các trang thiết bị dạy học mới nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo sự thoải mái trong nghiên cứu cho học sinh. Gia sư dạy kèm tiểu học các lớp sau: Gia sư lớp 1 Giáo viên ... Read More »